přeskočit na navigaci

O nás

Tradice

Poskytujeme právní služby v České republice již od roku 1993.

Zakladatelem naší advokátní kanceláře byl JUDr. Jiří Bedrna, renomovaný právník s rozsáhlými zkušenostmi z advokacie i justice. Coby soudce zastával JUDr. Bedrna významné funkce – působil jako předseda Obvodního soudu pro Prahu 6, předseda Městského soudu v Praze či předseda občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSFR. JUDr. Bedrna byl činný též jako pedagog na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je autorem odborných publikací z oblasti bytového práva a občanského soudního řízení.

I proto naše advokátní kancelář vychází z důkladné znalosti justičního prostředí. V průběhu doby jsme zastupovali klienty v řadě významných soudních sporů. Zatímco v období po založení kanceláře šlo především o prosazování nároků plynoucích z restituční legislativy, postupně nabyla na významu zejména obchodněprávní problematika, spory z práva duševního vlastnictví.

Profil

Jsme advokátní kancelář poskytující právní služby v oblasti občanského a obchodního práva, včetně pracovního práva a práva duševního vlastnictví. Našimi klienty jsou některé z předních společností působících v oblasti realitního developmentu, chemického průmyslu, automobilového průmyslu a informačních technologií. Naši klienti působí v České republice i v zahraničí. Právní servis však zajišťujeme také pro jednotlivce, zejména pokud jde o problematiku nakládání s nemovitostmi a zastupování v soudních řízeních.

Naleznete nás v Praze 6, Eliášova 922/21.

Filozofie

Kritériem při poskytování našich služeb je zájem klienta. Klademe proto důraz na individuální přístup a hodnocení efektivity právního postupu vzhledem k výsledku, který klient zamýšlí.

Smyslem naší práce je snižování rizik, kterým je klient vystaven. Před konfrontačním přístupem upřednostňujeme předcházení sporům a kvalitní smluvní úpravu. To na druhou stranu neznamená, že bychom měli obavu z odvážných řešení. Prosazování práv klientů ve vyjednávacím procesu i před soudem tvoří jeden z pilířů naší činnosti. Náš tým má s vedením soudních sporů dlouholeté zkušenosti.

Pracovním nástrojem advokáta jsou jeho znalosti. To platí zvláště v podmínkách současného, dynamicky se proměňujícího právního řádu. Věnujeme proto prvořadou pozornost zvyšování kvalifikace členů našeho týmu. Specializací a týmovou spoluprací dosahujeme vysoké profesionality.

Prostřednictvím partnerských advokátních kanceláří zajišťujeme služby také v oblastech práva, na které se sami nespecializujeme, zejména pokud jde o právo trestní. Spolupracujeme s notáři, daňovými poradci, znalci a dalšími odborníky tak, aby servis pro klienta nabyl komplexní podoby.

Copyright ©2012 Bedrna a společníci, advokátní kancelář / All rights reserved.

aktuality

25. 7. 2022
Ustanovení občanského zákoníku o neúměrném zkrácení (§ 1793–1795) nejsou aplikovatelná na nabytí akcií, a to bez ohledu na to, zda akcie byly přijaty k obchodování na (evropském) regulovaném trhu.
31. 3. 2022
Pravidlo rovného odměňování stanovené zákoníkem práce neumožňuje odchylky s ohledem na to, v jakém regionu zaměstnanec vykonává práci.

Všechny novinky