přeskočit na navigaci

Aktuality

20. 12. 2023
Účinnost novelizace, která zavádí povinnost zaměstnavatelů zaměstnávajících zaměstnance na základě dohod o provedení práce oznamovat okresní správě sociálního zabezpečení výši příjmů zúčtovaných těmto zaměstnancům (a návazně provádět z těchto příjmů odvody na pojistné na sociální zabezpečení), byla odložena na měsíc červenec 2024. Jedná se o novely zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, provedené zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Důvodem odkladu je potřeba připravit systém na nové evidenční a odvodové povinnosti. Od 1. července 2024 bude u zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce nově zavedena účast na důchodovém a nemocenském pojištění tehdy, dosáhnou-li v jednom kalendářním měsíci u jednoho zaměstnavatele příjmů z dohod o provedení práce odpovídajících nejméně 25 % průměrné mzdy nebo – alternativně – u všech zaměstnavatelů, u kterých na základě dohody o provedení práce pracují, nejméně 40 % průměrné mzdy.

Všechny novinky

Copyright ©2012 Bedrna a společníci, advokátní kancelář / All rights reserved.

aktuality

20. 12. 2023
Účinnost novelizace, která zavádí povinnost zaměstnavatelů zaměstnávajících zaměstnance na základě dohod o provedení práce oznamovat okresní správě sociálního zabezpečení výši příjmů zúčtovaných těmto zaměstnancům (a návazně provádět z těchto příjmů odvody na pojistné na sociální zabezpečení), byla odložena na měsíc červenec 2024.
14. 9. 2023
Naše kancelář zastupovala klienta při vydání zlomového rozhodnutí Nejvyššího soudu o náhradě škody za nezákonná proticovidová opatření.

Všechny novinky