přeskočit na navigaci

Aktuality

25. 7. 2022
Ustanovení občanského zákoníku o neúměrném zkrácení (§ 1793–1795) nejsou aplikovatelná na nabytí akcií, a to bez ohledu na to, zda akcie byly přijaty k obchodování na (evropském) regulovaném trhu. Tak rozhodl Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 16. 3. 2021, sp. zn. 27 Cdo 451/2019, který byl publikován se Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 17/2022. Kupující ani prodávající akcií tedy nemohou požadovat zrušení převodní smlouvy s tím, že hodnota akcií je v hrubém nepoměru ke sjednané kupní ceně.

Všechny novinky

Copyright ©2012 Bedrna a společníci, advokátní kancelář / All rights reserved.

aktuality

25. 7. 2022
Ustanovení občanského zákoníku o neúměrném zkrácení (§ 1793–1795) nejsou aplikovatelná na nabytí akcií, a to bez ohledu na to, zda akcie byly přijaty k obchodování na (evropském) regulovaném trhu.
31. 3. 2022
Pravidlo rovného odměňování stanovené zákoníkem práce neumožňuje odchylky s ohledem na to, v jakém regionu zaměstnanec vykonává práci.

Všechny novinky