přeskočit na navigaci

Aktuality

31. 3. 2022
Pravidlo rovného odměňování stanovené zákoníkem práce neumožňuje odchylky s ohledem na to, v jakém regionu zaměstnanec vykonává práci. K takovému závěru došel rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. července 2020, sp. zn. 21 Cdo 3955/2018, který byl zveřejněn ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 89/2021. Zaměstnavatel tedy nemůže odůvodňovat rozdílnou odměnu za stejnou práci tím, že v různých regionech, kde jeho zaměstnanci vykonávají práci, jsou rozdílné náklady na uspokojování životních potřeb.

Všechny novinky

Copyright ©2012 Bedrna a společníci, advokátní kancelář / All rights reserved.

aktuality

25. 7. 2022
Ustanovení občanského zákoníku o neúměrném zkrácení (§ 1793–1795) nejsou aplikovatelná na nabytí akcií, a to bez ohledu na to, zda akcie byly přijaty k obchodování na (evropském) regulovaném trhu.
31. 3. 2022
Pravidlo rovného odměňování stanovené zákoníkem práce neumožňuje odchylky s ohledem na to, v jakém regionu zaměstnanec vykonává práci.

Všechny novinky