přeskočit na navigaci

Aktuality

31. 3. 2022
Pravidlo rovného odměňování stanovené zákoníkem práce neumožňuje odchylky s ohledem na to, v jakém regionu zaměstnanec vykonává práci. K takovému závěru došel rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. července 2020, sp. zn. 21 Cdo 3955/2018, který byl zveřejněn ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 89/2021. Zaměstnavatel tedy nemůže odůvodňovat rozdílnou odměnu za stejnou práci tím, že v různých regionech, kde jeho zaměstnanci vykonávají práci, jsou rozdílné náklady na uspokojování životních potřeb.

Všechny novinky

Copyright ©2012 Bedrna a společníci, advokátní kancelář / All rights reserved.

aktuality

14. 9. 2023
Naše kancelář zastupovala klienta při vydání zlomového rozhodnutí Nejvyššího soudu o náhradě škody za nezákonná proticovidová opatření.
3. 2. 2023
Počátkem roku 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela spotřebitelského práva.

Všechny novinky